دبیر کانون انجمن های کامیون داران کشور اظهار داشت: ضمن اینکه شرایطی فراهم شده که در صورت واردات کامیون کارکرده نامناسب ...

ادامه خبر