طرح عرضه خودرو در بورس در حالی دوباره مورد چکش کاری خودروسازان و مجلسی ها قرار گرفته که وزارت صنعت معتقد است قیمت خودرو ...

ادامه خبر