رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در ایران روزانه 3 تا 5 هزار میلیارد تومان رمزارز معامله می شود. در پی نوسانات شدید در بازار بورس ...

ادامه خبر