مشاور حقوقی ارشد دیوان دادگستری اروپا می گوید بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، شرکت های طرف قرارداد با ایران، نباید توافق خود با بانک ها و ...

ادامه خبر