از خودروی شاهین به عنوان ایمن ترین خودرو ایرانی یاد می کنند. این خودرو در تست های تصادف اروپایی شرکت کرده و توانسته با سربلندی ...

ادامه خبر