با فرا رسیدن فصل نقل و انتقالات مسکن بازار اجاره بها بدون توجه به شاخصه های تاثیرگذار و تنها به تبعیت از اظهار نظرات غیرکارشناسانه ...

ادامه خبر