یکی از خودروسازان فعال داخلی، تولید کراس اوور DX3 را از روز گذشته آغاز نمود.

ادامه خبر