تحولات مذاکرات بین المللی برای احیای برجام در هفته های اخیر به عنوان مثالی مطرح می شود که به خوبی ریسک بالا برای سرمایه گذاری ارزی ...

ادامه خبر