محدودیت برای سفرهای عید فطر با خودروی شخصی در حالی از امروز آغاز می شود که ناوگان حمل و نقل عمومی از این محدودیت مستثنی است.

ادامه خبر