ایلان ماسک از مردم خواسته است هنگام سرمایه گذاری در حوزه «رمزارزها» یا پول های دیجیتال، احتیاط کنند.

ادامه خبر