پیشنهاد اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظر گرفتن سن بیمه شدگان در کمیسیون بهداشت مجلس رد شد.

ادامه خبر