در آستانه آغاز ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری، ایلنا احتمالات، زمینه ها و پیامدهای حضور سید ابراهیم رئیسی در انتخابات پیش رو را بررسی می کند.

ادامه خبر