بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 را منتشر کرد.

ادامه خبر