واریز سود سهام عدالت سال 98 درحالی دو مرحله ای شد که با گذشت حدود دو ماه از پرداخت مرحله نخست، هنوز خبری از واریز بخش دوم ...

ادامه خبر