لینکلن با نمایش یک کانسپت در شانگهای از تولید یک سدان جدید تا پایان امسال خبر داد. لینکلن که زیرمجموعه لوکس کارخانه فورد ...

ادامه خبر