معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: افرادی که بالای ۶۰ سال سن و زیر ۱۰ سال هم سابقه کار دارند میتوانند مانده خدمت خود را بخرند و بازنشسته شوند.

به گزارش فارس، محمدجعفر محمدی باغملایی صبح امروز در جمع مدیران استان بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر بیش از ۳۳۰ هزار نفر بیمه شده اصلی داریم که با احتساب خانواده آنها به ۸۸۰ هزار نفر میرسند.وی افزود: بیمه شده های استان در بیش از ۶۷ هزار کارگاه فعال پیمانکاری مشغول فعالیت هستند و دو هزار و ۱۶۳ نفر هم از این بیمه شده ها از تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری میگیرند.معاون تامین اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: تاکنون توانستیم مستمری برای ۱۶ هزار نفر را برقرار کنیم که یا بازنشسته یا بازمانده از کار هستند.محمدی باغملایی بیان داشت: در قالب خدمات ۱۸ گانه ای که ارائه میکنیم در شش ماهه نخست امسال بیش از ۶۰ میلیارد تومان برای پرداخت مستمری ها هزینه کردیم.وی گفت: در استان بوشهر ۱۵ شعبه اصلی و ۱۱ شعبه اقماری خدمات مختلف بیمه ای را به بیمه شدگان ارائه میکنند.

محمدی باغملایی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۱۵ هزار جلد دفترچه درمانی صادر کردیم، خاطرنشان کرد: سهم بیمه کارگران ساختمانی استان بوشهر از چهار هزار و ۸۰۰ نفر در سال ۸۹ به ۳ هزار نفر در سال جاری رسیده است.معاون تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به راه اندازی شعب اقماری تامین اجتماعی در استان بیان داشت: این شعب تاثیر بسزایی در تسهیل کار مردم داشته و مردم بدون اینکه مجبور به مراجعه به مراکز شهرستان و استان باشند، در شهر محل سکونت خود از خدمات بیمه ای بهره مند میشوند که این کار تحول بزرگی در راستای تکریم ارباب رجوع است.معاون اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر یادآور شد: دیدارهای چهره به چهره مدیران ارشد تامین اجتماعی با مردم شهرها و روستاهای مختلف استان نیز عملکرد ارزشمند دیگری از اداره تامین اجتماعی استان است که تداوم این امر بسیار ارزشمند است و مردم به طور مرتب رضایت خود را از این طرح مهم ابراز داشته اند.