نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اگر می خواهیم در کشور مشکل حل شود باید یک سری ضوابط بر اساس ...

ادامه خبر