رشد اخیر قیمت اتریوم در بازار جهانی باعث شد تا خالق این ارز به جوان ترین میلیاردر دیجیتالی در تاریخ تبدیل شود.

ادامه خبر