بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 را منتشر کرد.

ادامه خبر