با اجرایی شدن تغییرات قانون بیمه شخص ثالث، نگرانی هایی برای صاحبان خودروها ایجاد شده و برخی معتقدند با قانون جدید تخفیف کمتری ...

ادامه خبر