یکی از روش های کلاهبرداری از کاربران این است که با افراد تماس گرفته و وعده سیم کارت هایی با شماره رند و یا هم شماره سیم کارت های ...

ادامه خبر