رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: قیمت ها در بازار مسکن بیش از 25 درصد ریزش خواهد داشت.

ادامه خبر