زفیر تنها ماشینی نیست که فورد برای بازار چین طراحی کرده است. این شرکت در شانگهای یک شاسی بلند جدید به نام ایووس ...

ادامه خبر