از 73 هزار واحد اقدام ملی مسکن در استان تهران 27 هزار واحد در شهرهایی بجز شهرهای جدید اجرا می شود اما به دلایلی همچون واجد شرایط نبودن ...

ادامه خبر