با مصوبه هیات رییسه فدراسیون فوتبال دستمزد داوران فدراسیون فوتبال 300 درصد افزایش یافت.

ادامه خبر