جانشین رییس پلیس راه استان زنجان با اشاره به اینکه از امروز به همراه داشتن زنجیر چرخ از سوی ماموران پلیس راه کنترل میشود، گفت: اگر راننده ای زنجیر چرخ به همراه نداشته باشد برابر قانون 30 هزار تومان جریمه میشود.

سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی با اشاره به آغاز بارش برف و باران در سراسر استان، اظهار کرد: طرح زمستانی از روز گذشته آغاز شد و عوامل همکار در اجرای طرح از روز پیش در سطح جاده ها مستقر شدند تا امنیت محورهای مواصلاتی تامین شود.وی تصریح کرد: بارش برف که بسیاری از نقاط استان زنجان را سفید پوش کرده است در برخی محورهای مواصلاتی استان همچنان ادامه دارد با این شرایط تردد در همهی جاده ها انجام میشود.این مقام انتظامی با تاکید بر ضرورت استفاده رانندگان از زنجیر چرخ، گفت: همه راه های اصلی، فرعی و روستایی استان زنجان باز است و تردد در آنها جریان دارد.سرهنگ شیرمحمدی خاطر نشان کرد: همهی محورهای مواصلاتی استان باز است و رانندگان می توانند با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و با به همراه داشتن وسائل ایمنی در این محورها تردد کنند.وی با اشاره به تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان گفت: بارش برف و باران نیز ادامه دارد از اینرو رانندگان باید زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.