بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400 را منتشر کرد.

ادامه خبر