به گزارش سایت کانادایی"سی تی وی نیوز " نوشت: "جان بیرد" وزیر خارجه کانادا از وضع تحریم های جدید دولت کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران خبر داد.

بیرد گفت: در این تحریم ها، نام 98 شخص و نهاد ایرانی که با برنامه هسته ای ایران مرتبط هستند، به فهرست قبلی اضافه شده است.به گفته وی، همچنین تحریم های جدید بخش های اقتصادی ایران را که به صورت غیرمستقیم از برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند و یا برای آن منابع مالی تامین می کنند،هم هدف قرار می دهد مانند صنایع نفت و گاز، معادن ، کشتیرانی و فلزات.وزیر امور خارجه کانادا با اعلام تحریم های خصمانه علیه نیروهای دفاعی کشورمان مدعی شد این تحریم های تکمیلی موجب انزوای بیشتر ایران از سیستم های مالی جهان خواهد شد.وی این خبر را در کنفرانس مراکش در جریان دیدار با گروه های موسوم به دوستان سوریه اعلام کرد.