با توجه به قانونی که برای واریز سود سهام داران از موجودی آن ها در حساب کارگزاری ها تصویب شده بود، سود سهام داران به حساب آن ها واریز شد.

ادامه خبر