تخفیف ممنوع؛ سیاستی است که هما درپیش گرفته و به همه ایرلاین ها اعلام کرده است که هر ایرلاینی برای فروش بلیط تخفیف بدهد جریمه ...

ادامه خبر