5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال گذشته نه از درآمدهای ارزی دولت که از ذخایر ارزی بانک مرکزی هزینه شده است.

ادامه خبر