رئیس مرکز آمار ایران گفت: نرخ تورم نقطه ای در فروردین امسال 49.5 درصد و نرخ تورم سالانه 38.9 درصد شد.

ادامه خبر