قرار است سدان مزدا 6 ​​در سال 2022 وارد بازار شود البته در حال حاضر مزدا قصد دارد طرح یک مدل لوکس کامل را تصویب کند و قیمت پایین تری را به آن اختصاص دهد.

ادامه خبر