3 مرد جوان شب گذشته در یک درگیری و نزاع جمعی در محله نظام آباد به قتل رسیدند.

ادامه خبر