صندوق  بین المللی پول روز چهارشنبه اعلام کرد که خطر کاهش رشد اقتصادی اروپا در کوتاه مدت به دلیل کندی روند واکسیناسیون و شیوع ...

ادامه خبر