در سال های اخیر همانند سایر بازارها، طلا نیز با تحولات بسیاری روبه رو شده است. افزایش قیمت طلا در کشور به عنوان مهم ترین متغیر باعث ...

ادامه خبر