تویوتا اعلام کرده که از سال آینده لوکس ترین مدل  لکسوس را به سیستم خودرانی مجهز خواهد کرد که به راننده اجازه می دهد در شرایطی خاص ...

ادامه خبر