شرکت چینی علی بابا امروز دوشنبه اعلام کرده جریمه 2.8 میلیارد دلاری به دلیل عدم رعایت قوانین ضدانحصاری در بازار را پذیرفته ...

ادامه خبر