مدیرکل استاندارد تهران اعلام کرد که مازاد شیر توزیع  شده به واحدهای صنفی و عرضه، توسط اتومبیل حمل شیر، به کارخانه برگشت داده و ...

ادامه خبر