جنسیس، خودروساز لوکس کره ای، با ساخت یک کانسپت تغییرات ظاهری مدل هایش در آینده  را نمایش داد. همچنین پیش بینی شده این کانسپت ...

ادامه خبر