اگر ماشین دنده ای داشته باشید ممکن است عادت داشته باشید قبل از این که سوییچ را بچرخانید، ابتدا کلاچ را نگه دارید و سپس ...

ادامه خبر