معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: قیمت مسکن ملی براساس قیمت تمام شده ساخت هر واحد مسکونی محاسبه می شود.

ادامه خبر