بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ دوشنبه 23 فروردین 1400 را منتشر کرد.

ادامه خبر