تازه ترین فهرست نشریه فوربس نشان می دهد که پکن، پایتخت جمهوری خلق چین بیشتر از هر شهر دیگر در جهان میلیاردر دارد.

ادامه خبر