دولت جو بایدن در آمریکا روز جمعه 20 فروردین مذاکرات درباره برجام را جدی و سازنده خواند، با این حال اعلام کرد اصرار ایران برای لغو کلیه ...

ادامه خبر