بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ پنجشنبه 19 فروردین 1400 را منتشر کرد.

ادامه خبر