یکی از مشکلاتی که در اثر استفاده مداوم از تلفن همراه برای افراد ایجاد می شود ضعیف شدن چشم و آسیب های بسیاری برای گردن است.

ادامه خبر