بر اساس اعلام رئیس جمهور، کمک معیشتی جدید در آستانه ماه مبارک رمضان، برای 60 میلیون نفر واریز خواهد شد.

ادامه خبر