نخستین نمونه قطار ملی مترو فردا 19 فروردین 1400 با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور در محل شرکت واگن سازی تهران رونمایی می شود.

ادامه خبر