سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد، بعد از اجرای قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و با استفاده از سانتریفیوژ های پیشرفته، میزان اورانیوم ۲۰ درصد ایران به ۵۵ کیلوگرم رسید.

ادامه خبر